Sklep pszczelarski Bartny.pl

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa danych osobowych ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi witryny internetowej www.bartny.pl.

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wdraża się politykę bezpieczeństwa danych osobowych regulującą sposób zarządzania i ochrony danych osobowych użytkowników witryny internetowej www.bartny.pl

I. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Firma BARTNY.PL

42-700 Lubliniec, ul. Oleska 24

NIP: 5750012599, REGON: 151577828

Podanie danych osobowych firmie BARTNY.PL, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Korzystanie z witryny WWW.bartny.pl oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, rzetelnie, w przejrzysty sposób, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, przetwarzanie ograniczone do tego co niezbędne, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Dane osobowe użytkowników/klientów witryny/sklepu BARTNY.PL przetwarzane są w celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu.

Niezbędne dane osobowe to:

1. imię, nazwisko, nazwa firmy, nr NIP – do wystawienia dokumentu sprzedaży

2. adres – do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki

3. nr telefonu, adres e-mail – do komunikacji związanej z realizacją zamówienia i kontaktów z przewoźnikiem.

Dostęp do danych osobowych ma administrator lub pracownik któremu administrator danych powierzył przetwarzanie danych na podstawie udzielonego upoważnienia.

 

Wyżej wymienione dane są powierzane firmie księgowej w celach księgowo – podatkowych oraz firmie przewozowej celem dostaw zakupionych towarów. Z tymi firmami zawarte zostały umowy powierzenia danych osobowych.

Dane klientów będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, tzn. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zrealizowana dostawa (faktura), lub wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Klienci mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

II. Pliki cookies

Witryna www.bartny.pl używa cookies . Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry te pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą:

  • adresu IP
  • typu wykorzystywanej przeglądarki
  • języka,
  • rodzaju systemu operacyjnego
  • dostawcy usług internetowych
  • informacji o czasie i dacie
  • lokalizacji
  • informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego

III. Zalety plików cookies

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

IV. Bezpieczeństwo danych

Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Cookies nie mają dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzą także jego aktywności, którą wykonuje po opuszczeniu naszej witryny.

V. Rodzaje używanych plików cookies

W witrynie www.bartny.pl używane dsą dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z danej Strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

 

VI. Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

- w przeglądarce Firefox: Opcje - Prywatność.
- w przeglądarce Chrome: Ustawienia - Ustawienia zaawansowane - Prywatność - Ustawienia treści
- w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia - Opcje internetowe - Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) - Zaawansowane (pozwala dostosować obsługę cookies ręcznie.
- w przeglądarce Opera: Preferencje - Zaawansowane - Ciasteczka

Uwaga: tę opcję w każdej przeglądarce ustawia się osobno.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

VII. Postanowienia końcowe

Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynie www.bartny.pl.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronie www.bartny.pl.

W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i polityką ciasteczek, ustaloną przez przeglądaną witrynę.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.